Ajax loader

Thomas Dworzak - GEORGIA, ARMENIA & AZERBAIJAN. Sept 2000.